Organisation - 11th Party Congress of the CPI(ML)

The All India Party Congress

The CPI(ML)’s 11th All India Party Congress was held at Comrade Vinod Mishra Nagar (Patna) in Bihar, from 15 to 20 February 2023. On February 20, the 11th Party Congress elected a new Central Committee, which in turn re-elected Comrade Dipankar as General Secretary. A Central Control Commission was also elected.

The All India Party Congress, convened once in every five years, is the highest decision-making body of the Party. Between two successive Congresses, the Central Committee elected by the Party Congress is the highest decision-making body. The Party Congress also elects the Central Control Commission, which takes up cases in accordance with Article 39 of the Party Constitution. The Chairperson of the Central Control Commission is an ex-officio member of the Central Committee.

Central Committee

1 Dipankar General Secretary
2 Swadesh Bhattacharya Member, Polit Bureau
3 Kartick Pal Member, Polit Bureau
4 Ramji Rai Member, Polit Bureau
5 Amar Member, Polit Bureau
6 Kunal Member, Polit Bureau
7 Dhirendra Jha Member, Polit Bureau
8 Janardan Prasad Member, Polit Bureau
9 Manoj Bhakt Member, Polit Bureau
10 Shankar V Member, Polit Bureau
11 Rajaram Singh Member, Polit Bureau
12 Vinod Singh Member, Polit Bureau
13 Meena Tiwari Member, Polit Bureau
14 Abhijit Mazumdar Member, Polit Bureau
15 Shashi Yadav Member, Polit Bureau
16 Sanjay Sharma Member, Polit Bureau
17 Ravi Rai Member, Polit Bureau
18 Arindam Sen  
19 Prabhat Chaudhary  
20 S. Balasundaram  
21 Bangar Rao  
22 Krishna Adhikari  
23 Saroj Chaube  
24 Shubhendu Sen  
25 Sudhakar Yadav  
26 N. Murthy  
27 Rajwinder Singh Rana  
28 Gurmeet Singh  
29 S Balasubramanian  
30 Mahboob Alam  
31 Ishwari Prasad Kushwaha  
32 Salil Datta  
33 Prabir Haldar  
34 Yudhishthir Mahapatra  
35 Partho Karmakar  
36 Bibek Das  
37 Pratima Engheepi  
38 Rabi K. Phangcho  
39 Rajiv Dimri  
40 Kanwaljeet Singh  
41 Balindra Saikia  
42 Jayatu Deshmukh  
43 Geeta Mandal  
44 Manoj Manzil  
45 Raju Yadav  
46 Arun Singh  
47 Abhyuday  
48 Gopal Ravidas  
49 Santosh Sahar  
50 Naimuddin Ansari  
51 Virendra Prasad Gupta  
52 Purushottam Sharma  
53 Sudha Chaudhary  
54 Phoolchand Dhewa  
55 Clifton D' Rozario  
56 R Nagmani  
57 Radhakant Sethi  
58 Tripati Gomango  
59 Sucheta De  
60 Jawahar Lal Singh  
61 Shriram Chaudhary  
62 Chandramohan  
63 Asaithambi  
64 Maitreyi Krishnan  
65 Kailash Pandey  
66 Indresh Maikhuri  
67 Shweta Raj  
68 Niraj Kumar  
69 Farhat Bano  
70 Indrani Dutta  
71 Manju Prakash  
72 Kumar Parvez  
73 Naveen Kumar  
74 Prakash Kumar  
75 Satyadev Ram  
76 Sandip Saurav  
77 Raja Bahuguna Chairperson, CCC
Special Invitees
1 Rubul Sarma  
2 Partho Ghosh  
3 Rajendra Pratholi  
4 Subhash Sen  
5 Chaitali Sen  
Permanent Invitees
1 Shankarlal Choudhary  
2 Prem Singh Gehlawat  
3 Brijendra Tiwari  
4 Ranjan Ganguly  
5 Nirdosh Uppal  
6 Shyam Gohil  

Central Control Commission

1 Raja Bahuguna Chairperson
2 Uma Gupta  
3 Nakshattar Singh Khewa  
4 Dhiraj Das  
5 Krishnaveni